Hotel U Parku
Pod Nádražím 281/22
268 01 Hořovice
Verantwortliche:
Gastro Hořovice, s.r.o.
IČ: 01476467
DIČ: CZ01476467

Telefonnummer, E-Mail-Adresse
Tel: +420 603 853 949
Tel.: +420 311 706 290
recepce@hoteluparku.cz

Kavárna – Bistro
na Panská zahradě
Tel: 732 555 207 zahradka@hoteluparku.cz