Všeobecné obchodní podmínky

Účastníci smluvního vztahu:

Poskytovatel služby – společnost Gastro Hořovice, s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 281/22, 26801 Hořovice, IČ: 01476467, DIČ: CZ01476467, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 206935 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatel služby – fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí obecně pro všechny objednatele, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

Rezervace ubytování a služeb:

Rezervace ubytování a dalších služeb u Poskytovatele a potvrzení této rezervace ze strany Poskytovatele je možné pouze písemně prostřednictvím e-mail zprávy či telefonicky.

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Objednatel písemně prostřednictvím e-mail zprávy potvrdí Objednateli provedenou rezervaci nebo Objednateli bude doručeno automatické e-mail potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

V případě, že Objednatel nedokončí rezervaci pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb, tak Poskytovatel nemusí ubytování a služby poskytnout.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

Ceny, stornovací a platební podmínky:

Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí Objednatel jinak.

K ceně za ubytování přináleží příslušné DPH a místní poplatek z pobytu stanovený příslušným městským úřadem za osoba a noc.

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy prostřednictvím e-mail zprávy. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

V případě zrušení rezervace Objednatelem ve lhůtě delší než 5 dnů před zvoleným dnem  nástupu k ubytování (check in) bude Poskytovatel účtovat Objednateli manipulační poplatek ve výši 200,00 CZK.

V případě zrušení rezervace Objednatelem ve lhůtě 5 dnů a kratší před zvoleným dnem  nástupu k ubytování (check in) bude Poskytovatel účtovat Objednateli storno  100% z ceny.

Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

Ubytování je možné uhradit v hotovosti. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK, EUR či USD dle vybrané měny.

Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Objednateli účtenku. Zároveň je Poskytovatel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Poskytovatel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Objednatele až do výše celkové částky za ubytování.

Při zrušení rezervace (v případě standardní rezervace) bude účtován příslušný storno poplatek.

V případě volby nevratné rezervace má Poskytovatel právo účtovat 100% z ceny ubytování kdykoliv po vytvoření rezervace.

V případě nedojezdu Objednatele je rezervace stornována a Poskytovatel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Objednatele.

Práva a povinnosti Objednatele:

Objednatel má právo užívat rezervovaný ubytovací prostor a jeho vybavení, stejně tak, jako vybavení společných prostor

Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené v ubytovacím i společném prostoru během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Poskytovatelem.

Objednatel je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu u poskytovatele, aby mohla být sjednána náprava.

Objednatel je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Poskytovatele, nejpozději v den odjezdu je pak Objednatel povinen uhradit po svém příjezdu a které mu poskytovatel poskytl – doplňkové služby (v rezervaci nezahrnuté služby), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Poskytovatelů oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty Objednatele po jeho odjezdu.

Objednatel může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Poskytovatel neposkytl Objednateli předem dohodnuté služby odpovídající standardu ubytovacího zařízení Poskytovatele. Standardní doba přihlášení do ubytovacího zařízení Poskytovatele je od 14:00 hodin v den příjezdu, kdy dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem zařízení a může být zpoplatněn. Standardní doba odhlášení je do 11:00 hodin v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Poskytovatelem a může být zpoplatněno.

Celé ubytovací zařízení Poskytovatele je nekuřácké. Porušení tohoto nařízení a kouření v ubytovacím zařízení opravňuje Poskytovatele, aby Objednateli naúčtoval sankční pokutu ve výši 5.000,00 Kč za vyčištění ubytovacího zařízení Poskytovatele. Kouření je možné pouze před ubytovacím zařízením Poskytovatele v místě tomu vyhrazeném.

V rozmezí od 22:00 hodin do 06:00 hodin je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních návštěvníků ubytovacího zařízení Poskytovatele v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel pokutovat hosty sankční pokutou a do výše 10.000,00 Kč nebo, v nutných případech, volat policii.

Psi mohou být ubytováni na základě předchozí dohody Objednatele s Poskytovatelem.

Práva a povinnosti poskytovatele služby:

Poskytovatel je povinen pro Objednatele zajistit ubytování a služby na základě předem objednaných a dohodnutých podmínek, které odpovídají standardu ubytovacího zařízení Poskytovatele.

V případě, že ubytovací zařízení Poskytovatele nemůže Objednatele ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má Poskytovatele povinnost zajistit pro Objednatele adekvátní ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

Závěrečná ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2022 a Poskytovatele si vyhrazuje právo jejich změn a Objednatel je povinen se řídit vždy aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami.

Poskytovatele shromažďuje osobní údaje Objednatele pouze po dobu nezbytně nutnou a tyto údaje neposkytuje dalším osobám jinak viz. Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů.